Odsud tam a zase zpátky

Pro - 15 2019 | By

Pojem domov je v našich končinách velice úzce svázán s pojmy jako stabilita, jistota, zázemí. Je synonymem pro něco pevného, z něhož vyrůstáme a kde jsou naše počátky, bez ohledu na to, kde bude náš konec. Z toho pak plynou naše problémy, jsme-li vytrženi ze svého známého prostředí a máme se se změněnými podmínkami náhle vyrovnávat. V dnešní nejisté době je navíc taková změna, dokonce několikrát za život, víc, než pravděpodobná. Nejisté zaměstnání, nejisté životní a finanční podmínky, nejisté extrémní klimatické jevy, a nejistá globální situace politická s miliony uprchlíků po celém světě, jsou dobrými důvody k tomu, aby si člověk zvykl na to, že jeho zázemí se bude mnohokrát za život proměňovat neuvěřitelnými způsoby.

Jak tomu čelit

Čelit nejistotě lze vpodstatě jen osvojením si asijských meditačních a sebezdokonalovacích technik a také použitím zařízení, zvaného mobilní domy. Tedy možností vézt si své zázemí vždy sebou.